Bildet mitt
Gjøvik, Norway
Journalist, redaktør, kronikkforfatter, mediekommentator, 49.

onsdag 16. juni 2010

Aktiv dødshjelp og kvakksalveriAutoriserte leger skal få gi alvorlig syke pasienter aktiv dødshjelp, foreslår Stoltenberg-utvalget i dag.
De rundt 200 menneskene i landet som til enhver tid regnes som uhelbredelig heroinavhengige skal få utskrevet gratis heroin av leger. For hver sprøyte heroin disse menneskene får av det offentlige fremskyndes den sikre død. Det er det ingen faglig uenighet om.

Dødelig. Heroin er et prodrug som omdannes til morfin etter injisering, og virkningen oppnås raskere og minst dobbelt så kraftig som morfin. De fleste som har gjennomgått større operasjoner kjenner effekten av morfin og skjønner intuitivt at dette er kraftige saker som det neppe er smart å holde på med hjemme. Den bedøvende virkningen på åndedrettssystemet er i seg selv potensielt dødelig. I tillegg kommer en rekke potensielt dødelige effekter på andre organer. De færreste heroinavhengige som overlever overdosefaren får noen gang gleden av å bli besteforeldre eller feire sin 60-års dag. Heroinmisbruk er rett og slett 100 prosent dødelig.

Skadelig medisin. For første gang i historien, i alle fall siden loven mot kvakksalveri trådte i kraft i 1936, foreslår et offentlig oppnevnt utvalg i dag å gjeninnføre kvakksalveri. Siden det er seks år siden loven ble avviklet og erstattet av ”Lov om alternativ behandling av sykdom” minner jeg om følgende: Kvakksalver (fra tysk Quacksalver) betyr en som roter eller fusker med salver eller i en mer moderne oversettelse; foreskriver eller selger remedier som ikke virker eller som er skadelige.

Rettigheter. I 2004 skjedde det også en dramatisk viktig endring i storsamfunnets syn på narkomane: De fikk de samme pasientrettigheter som alle andre syke i Pasientrettighetsloven. Myndighetene bestemte seg for å anerkjenne rusavhengighet som en sykdom, på lik linje med kreft, hjerte- og karsykdommer eller hjerneslag. Sykehusene og helseforetakene fikk en helt ny pasientgruppe å forholde seg til. En rusavhengig fikk over natten rettigheter til forsvarlig, helhetlig behandling og oppfølging av en sykdom.

Seks år etter vet de fleste som følger noenlunde med at innføring av pasientrettigheter var riktig. Intensjonen var god. Men gjennomføringen av reformen har vært en politisk oppvisning i unnfallenhet og svik mot en hel pasientgruppe som helt mangler sidestykke.

Ny kvakksalveri. Og nå ønsker Stoltenbergutvalget å toppe dette sviket med kvakksalveri. Nei, Thorvald Stoltenberg, Carl I. Hagen, Åslaug Haga og dere andre i utvalget, heroin på resept virker ikke mot sykdommen heroinavhengighet. Heroin forverrer den, avhengigheten øker for hver sprøyte dere vil dele ut. Heroin til en heroinavhengig er som å gi gratis solarium til en som har alvorlig hudkreft: Det eneste du kan være sikker på er at vedkommende kommer til å dø raskere enn ellers.

Mentale symptomer. Men, vil noen innvende, en person med alvorlig hudkreft vil da aldri finne på å be om gratis solarium? Nei. Men det er fordi hudkreft er en sykdom som ikke gir de samme mentale symptomene som rusavhengighet. En rusavhengig utvikler symptomer som i stor grad demper evnen til rasjonell tenkning, krenker egne og andres grenser, som ødelegger den sykes verdigrunnlag. Kompleksiteten i symptomene er enorm og krever høy grad av faglig dyktighet og innsikt.


Nøyaktig beskrivelse. Samme år som Kvakksalverloven trådte i kraft, i 1936, begynte en del amerikanere å samle seg rundt en felles løsning på et felles problem. Høyt utdannede og respekterte leger og forretningsfolk møtte hverandre som følge av en rekke tilfeldigheter. De så noe de mente måtte være viktige felles oppdagelser i forhold til egen rusavhengighet, i deres tilfelle alkoholisme. Etter hvert samlet noen av dem trådene og i 1939 kom første utgave av boken ”Alcoholics Anonymous” (AA). Boken er en nøyaktig beskrivelse av hva de 101 amerikanerne gjorde for å komme ut av sitt rusmisbruk. Ganske raskt ble de tolv trinnene som boken beskriver tatt i bruk for å løse alle andre typer avhengighet, også narkomani, spilleavhengighet, overspising, sexavhengighet, for å nevne noen få. Millioner av mennesker behandles hvert år for sin avhengighet med varige resultater etter tolvtrinnsmodellen.

Verdisykdom. Allerede i 1939 betraktet bokens forfattere sin rusavhengighet som en åndelig sykdom. Ikke i religiøs forstand, men åndelig i betydningen menneskelige verdier.  Den fysiske avhengigheten øker for hver rus, som i sin tur forverrer den åndelige sykdommen, også forklart av forfatterne som stadig større karakterbrister. Egoismen øker, grenser brytes, normale sosiale konvensjoner settes til side og det de omtaler som en uforklarlig besettelse tar over og styrer livet døgnet rundt.

Oppskrift. AA er en oppskrift, en manual eller "formula"  på hvordan man behandler rusavhengighet med et varig resultat. Den viser på hvilken måte den som er rammet kan bygge opp et forsvar mot tilbakefall, slik at det er mulig å leve et meningsfylt og godt liv uten rusmidler eller annen skadelig trang til berusning.

Tilsynelatende lukket. Boken og metoden har imidlertid ett viktig element som kompliserer: Anonymitetsprinsippet. Dette er helt avgjørende, i følge boken, for tilfriskningen og oppbyggingen av forsvaret i ettertid. Problemet er at denne viktige biten av behandlingen fører naturlig til en sterk demping av oppmerksomhet rundt metoden, som igjen gjør den til vanskelig tilgjengelig. Bokens forfattere forteller om viktigheten av å hjelpe andre avhengige i tilfriskning, noe som kompenserer for den tilsynelatende lukkede behandlingsformen. Anonymt er imidlertid ikke det samme som hemmelig. Intet ved AA er lukket eller hemmelig.

Gode resultater. Sverige har den eneste klinikken i Norden som fullt og helt behandler avhengige etter AAs tolvtrinnsmodell, i USA er det flere tusen. En rekke klinikker i Norge har tatt i bruk deler av modellen og komplettert den med mer eller mindre vellykkede elementer fra alt fra akupunktur, holistisk tenkning og meditasjon til kjente psykologiske behandlingsteknikker. Det er likevel ved disse klinikkene de gode resultatene foreligger.

Trenger klinikker. Det vi trenger nå, i tillegg til å avvikle kvakksalveri en gang for alle, er at helseforetakene får i oppgave å etablere tolvtrinnsklinikker og utdanne tolvtrinnsterapeuter, i nært samarbeid med eksisterende klinikker med kompetanse og troverdig empiri. I tillegg må noen fortelle kommunene hvilke plikter de har overfor rusavhengige også etter gjennomført behandling – som tilfredsstiller kravene i pasientrettighetsloven.

Søk i denne bloggen