Bildet mitt
Gjøvik, Norway
Journalist, redaktør, kronikkforfatter, mediekommentator, 49.

mandag 24. august 2009

Når politisk vilje slutter å bety noe

Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen burde vært politisk død i årets valgkamp. Hvordan kan vi ha tillit til en så viktig politiker som ikke engang har vilje til å gjøre det hun selv virkelig vil?

For fire år siden sa hun for åpen mikrofon til hele folket: "Å avskaffe fattigdom er kun snakk om politisk vilje".

De fleste vet hvordan det står til fire år senere.

Dette og andre utsagn som folk flest naturligvis oppfatter som ærlige og utilslørte lovnader er de siste dagene kommentert og debattert, blant annet i den innflytelsesrike Lillas blogg på NRKs nettsider. Det er påfallende hvor lite alvorlig Halvorsens karakterbrister tas. Hvorfor?

Lider det politiske miljøet - med dertilhørende kommentatorerer, av frykt for å bli anklaget for mobbing? Tore Tønnes skjebne ligger (heldigvis) friskt i presse-minnet. Men alle vet at handlinger, meninger og ytringer som er styrt av frykt aldri kan bli oppriktige.

Hvis en politiker sier at han eller hun har ønsker om, planer for eller visjoner om en sak, kan ingen i ettertid anklage vedkommende for annet enn at budsjettet for målperioden sprakk.. Det tilgir vi. Politikere som ikke våger å sette seg mål med sin virksomhet er like lite dugende som bedriftsledere uten budsjetter.

Noe helt annet er det når Halvorsen feier unna absolutt alt som kan måles i alle eksisterende målepreferanser, unntatt det ene altoverskyggende: Viljen.

Med andre ord: Finansministeren Halvorsen har så mye penger på bok, at selv om det nok ville vært oppsiktsvekkende, kunne hun utbetalt 2.00.000 kroner årlig til alle i Norge som er blant de 10 prosent fattige (iflg SSB). Fordi en uttalt politisk vilje uten forbehold ikke kan ses på som annet enn en garanti.

Kristin Halvorsen angrer sikkert sin garanti om å fjerne fattigdommen. Det kan aksepteres at en politiker sier noe som ikke er gjennomtenkt. Men i denne vurderingen må lista legges svært høyt. Landets finansminister og leder av et regjeringsparti kan ikke leve politisk med mistillit mot egen troverdighet.

Enda verre: Til nå har hun ikke innrømmet at det trengs mer enn politisk vilje til å fjerne fattigdommen i verdens rikeste land med et pennestrøk.

Folk som sier at de VIL hjelpe deg, stoler vi på. Om de til slutt får det til, er en annen sak. De har i alle fall villet det. Da kan vi tilgi det meste. Grunnen til at det politiske Norge ikke tar kristin Halvorsen ned fra tronen er at frykten for å virke hensynsløs styrer vurderingsevnen.

1 kommentar:

LivS sa...

Lett og love, holde ett løfte vanskeligere. Fattignorge er en skam i alle fall. Burde vært unngått. Norge (les finansminister og regjering har penger nok på bok)

Er absolutt enig i dine synspunkter her

Søk i denne bloggen