Bildet mitt
Gjøvik, Norway
Journalist, redaktør, kronikkforfatter, mediekommentator, 49.

torsdag 6. august 2009

Hanssens svinefeber

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen overgår seg selv i dumskap hver gang et nytt menneske blir smittet av H1N1 - eller svineinfluensa, i sin grenseløse iver etter å beholde statsrådsposten.

Han ser ingen annen utvei enn å innstille årets valgkamp dersom influensaen får sin ventede smittetopp. - I så fall avbrytes valgkampen min. Da må jeg være på kontoret og styre departementet, sier helseministeren til Dagbladet.no

Her trengs det med andre ord krefter ingen ante noen var i besittelse av.

Jeg kan heller ikke huske sist en stasråd forhåndsvarslet avbrudd i egen valgkamp. Slike ting skjer alltid på grunn av uventede hendelser.

Hvis noen skulle være i tvil om hva som foregår: Det er en drøy måned til den rød-grønne regjeringens mandat er over. Bjarne Håkon Hanssen er så glad i statsrådsposten sin at han overgår alle som tidligere har forsøkt å klamre seg til maktens tinde. At han har funnet seg influensaen som "topp case ever" viser at han ikke eier skrupler i sin iver etter å fortsette å styre sitt enmanns-departement.

Nå tar han i bruk hele folket som sin politiske gissel.

I følge Folkehelseinstituttet vil H1N1 smitte like mange nordmenn som en vanlig sesonginfluensa. Symptomene vil, i følge instituttet, være noe mildere enn ved smitte fra et gjennomsnittsvirus. Smitteveiene er de samme, liggetiden 2-3 dager. Det er altså en influensa.

Det oppsiktsvekkendeved denne influensaen er at forskerne har påvist det nest siste leddet: Svin.

Alle influensaer har et nest siste-ledd før mennesker. Det er imidlertid svært sjeldent at det oppdages fra hvor.

Sammen med mediene har politikere og deler av det operativt ansvarlige helsevesenet gjort det kunststykke å etablere en frykt i befolkningen som så visst ingen skulle ha sett maken til siden Spanskesyken.

Den gang var frykten berettiget.

I dagens Norge advarer landets helseminister mot at denne influensaen kan få "alvorlige samfunnsmessige konsekvenser", og fremmer derfor i morgen et direktiv som skal gjøre det mulig å beordre folk til innsats. Ganske likt en krigssituasjon; folk som har en eller annen relatert helsebakgrunn skal kunne tvinges til innsats mot fienden.

En fiende folk flest ler av, kanskje stusser over, men som bare finnes som et demon i helseministeens hode.

Eller har han influensa-feber allerede?

Ingen kommentarer:

Søk i denne bloggen