Bildet mitt
Gjøvik, Norway
Journalist, redaktør, kronikkforfatter, mediekommentator, 49.

lørdag 26. desember 2009

Retningslinjer til legene: "Benzo er uheldig og uegnet, selv i kortere perioder."

Legen og høyskolelektoren Martin Aasbrenn har sendt meg et notat som enkelt understreker noen av mine viktigste poenger.

Klarere kan det ikke sies, er det noen som er i tvil nå?

Sitat:

Medianholdninga blant underviserne jeg har møtt fra 2001 svarer ganske godt til hvordan benzodiazepinene beskrives i Nordeng og Spigsets nye, gode farmakologibok for sykepleierstudenter og legestudenter.

Det nærmeste en kommer retningslinjer som brukes av oss unge leger overalt i helsevesenet og som er åpent tilgjengelig er legemiddelhåndboka http://www.legemiddelhandboka.no/xml/ (søk på benzo) Sitat derfra :

"I psykiatrisk sammenheng skal benzodiazepiner bare brukes for kortvarig avlasting i påvente av annen terapieffekt ved alvorlig angst ev. ved akutte invalidiserende søvnvansker, som kortvarig behandling ved psykosomatisk, organisk eller psykotisk lidelse. Selv som kortvarig behandling av moderate angstsymptomer, er benzodiazepiner uheldig og uegnet."

Vi unge ser jo at dette er et felt der det vi har lært ikke alltid stemmer så godt med hva som gjøres i praksis. Men leger er like forskjellige som alle andre mennesker - og at det er stor variasjon mellom oss tror jeg er veldig bra?

Takk igjen for en god og viktig kronikk som tar opp et vesentlig og komplekst tema.

Martin Aasbrenn

Takk, Martin, endelig et klokt bidrag fra den faglige siden.

5 kommentarer:

Martin sa...

Takk for at du har nytte av svaret, TA. La meg understreke at jeg vet lite om psykiatri, men dette er ganske representativt for hva vi har hørt på UiO de siste åra.

Originalen til dette var en etherpad sendt som en utvida twittermelding : http://etherpad.com/HI3bk29ksf Det går jo også an å diskutere videre i den.

Dette er jo bare et par små avsnitt fra to velbrukte, ganske nyanserte norske kilder - anbefaler eventuelle interesserte å sjekke ut dem. Og som Ottar G skriver i en kommentar til et relatert innlegg : Veldig viktig å ikke overføre dette til antidepressiva, stemningsstabiliserende midler og antipsykotika. Der er historien vi har lært en helt annen.

Dukker opp i kommentarfeltet her igjen om noen
dager etter noen nattevakter.

Tom Arild Haugen sa...

Takk igjen, dette er absolutt nyttig. Og i følge en artikkel utgitt på www.forskning.no senest i dag (26. desember) ble det totalt utskrevet resepter på benzodiazepiner til 850.000 nordmenn i fjor (se http://www.forskning.no/artikler/2009/desember/236337). For, som jeg skrev i kronikken, og som det ser ut til at svært få har fått med seg, undersøkte jeg KUN oxazepam og diazepam (Sobril, Stesolid, Valium, Vival), altså IKKE typiske benzoinneholdende preparater som gis i sammenheng med alvorlige sykelige tilstander, f eks bipolar, sch. etc.

Så det har vi plutselig to tall, 850.000 til sammen, 560.000 på "folkemedisin".

Problemet i dag er vel tilgangen til proffesjonell hjelp mtp livskriser, mentale påkjenninger som angst, kulturpåført depresjon?

Og NEI - jeg drøfter IKKE medisiner mot depresjoner, f eks Cipralex eller andre "lykkepiller", selv om enkelte har trodd det.

Øyvind Hansen, seniorkonsulent, Solliakollektivet sa...

Jeg er 100% enig med Tom Arild Haugen. Avhengighet av legale legemidler er et kjempeproblem. Vi ser det i vårt daglige arbeid med rusavhengige mennesker. De aller fleste såkalt "tunge narkomane" er blandingsmisbrukere der avhengigheten av benzo - preparater ikke sjelden er det største problemet. Både abstinensbesværet og de psykiske plagene varer mye lenger enn heroinabstinesene og er ofte meget kraftige. Det hender også at en resept fra legen i en vanskelig periode er det som skal til for å starte avhengighetskarusellen på nytt. Hjelpetiltak og adekvat behandling koster samfunnet kjempesummer. Jeg foreslår at de som er for legalisering av alle rusmidler forplikter seg til å betale 10% ekstra skatt for å sikre behandlingstilbud til alle som ønsker seg ut av avhengighetshelvete! Hilsen en som har jobba med rusbehandling i 40 år.

Rolf-Torodd Olafsen sa...

Hei.. takk for en meget bra artikkel om legemiddelavhengighet av legalt utskrevne tabletter. I helsetilsynets egen retningslinjer fra 2001 står det at benzo maks skal brukes fra 3 til 4 uker! Tiltross for dette blir tusenvis av mennesker i vårt land gående på disse medikamenter år ut og år inn , med ødelagte liv, ødelagte familier,tap av inntekt, selvmord o.s.v som konsekvenser. Dette er medisiner kun ment for kort/akutt bruk! Alle innlegg her har fokus på pillemisbrukende personer. Da skal vi huske på at 95% av de som får disse medisner utskrevet får de når de er i en helt normal livskrise: dødsfall i næremeste familie, skilsmisse, slitenhet o.s.v. Altså INGEN psykiatrisk diagnose. MAnge av disse fortsetter og bruke medisinene måneder , ja år. Hvorfor? jo fordi både de og leger/psykiatrien manmgler KUNNSKAP om de meget alvorlige bivirkninger som de fleste etter noen uker/måneders forbruk opplever. Bivirkninger som angst, isolering, håpløshet, depresjoner, fysiske smerter blir diagnositisert som psykiske lidelser og/ eller et rusproblem og behandles deretter med fote store konsekvenser for den det gjelder! Vi snakker ikke her om et overforbruk av medisinene. Kun 0,5 % av de titusener som bruker disse medikamnter utvikler et såkalt rusmisbruk ( tall fra KILEN, konsumentinstitut for legemidler og helse, Sverige). 99,5 % av brukerne bruker altså medikamenter innenfor den såkalte teraupitiske dosering, men blikr allikevel ofte bare dårligere og dårligere fungerende. De har da utviklet en toleranseabstinens og ladoseavhengighet. Å kalle disse lidende mennesker for rusmisbrukere er meget stigmatiserende! De identifiserer seg IKKE med reelle rusmisbrukere. Dette er Kari og Ola i gata som på et eller annet tidspunkt i sitt , oftest grunnet en normal krise i livet fikk utskrevet disse medikamenter for å bedre helsen, istedet får de en uhelse og et langt større problem å løse enn den opprinnelige livskrisen. Avhengighet av disse typer legemidler er det største, skjulte helseproblem vi har i vårt land påført av det norske helsevesen! Et såkalt iatrogent problem. Avhengigheten er og en bivirkning ! Les mere på vår hjemmeside:
http://www.medisinmot... med hilsen en tidligere avhengig av lavdoser utskrevet ved en sykehusinnlegelse og som ødela mange år av mitt liv.

Anonym sa...

Jøye meg...Etter å ha lest dette høres det ut som om jeg skulle vært død for lengst. Jeg har brukt Fontex, Vival og Modadon siden 1995 pga. angst, depresjoner og insomnia, og føler meg i grunn ganske bra. Men det er kanskje fordi jeg aldri har sluttet med medisinene heller da...

Søk i denne bloggen